2013./2014.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programma 21011111;

- programmas 21015611* un 21015811**;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

 

2013./2014. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.

Paziņojumi

!!!SALIDOJUMS!!!

10.maijā plkst. 18.00

Viesītes vidusskola rīko skolas absolventu salidojumu /Sīkāka informācija pa telefonu 65245214/ Aicinām izteikt vēlējumus savai skolai jubilejā un iesūtīt tos līdz 17.aprīlim elektroniski uz e-pasta adresi viesite@latnet.lv

 

Viesītes muzejs "Sēlija" izsludina konkursu Sēlijas skolām.

Aicinām piedalīties un nosūtām konkursa Nolikumu. Ceram, ka arī Jūsu skolas skolēnu darbi būs redzami IIV Sēlijas kongresā 2014.gada 23., 24.maijā.
Ceram uz sadarbību!
Ar cieņu, Viesītes muzeja "Sēlija" vārdā - Ilma Svilāne, muzeja speciāliste.

 

Novadu izglītības iestāžu darba plāns:

2013.gada

septembris

oktobris

novembris

decembris

2014.gada

janvāris

februāris

marts

aprīlis

 

2013./2014.m.g.

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

aprīlis

marts

februāris

janvāris

decembris

novembris

oktobris

septembris

 

 

 

 

 

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

Svarīga informācija ikdienas darbam (ar 2.aprīli!)

 Zvanu laiki

1. 8.10 – 8.50

2. 8.55 -9.35

3. 9.40 – 10.20

4. 10.25 – 11.05

Pusdienas

11.05 – 11.25 /1.-2.kl.,skolēni ar taloniem/

5. 11.25 -12.05

Pusdienas

12.05 – 12.40 /3.-4.kl.,5.-6.kl., visi/

6. 12.40 – 13.20

7. 13.30 – 14.10

8. 14.15 – 14.55

9. 15.00 – 15.40

Izmaiņas stundu sarakstā, telpu un kabinetu sadalījumā ir šeit!!!

 

Futbola diena skolā

14.martā skolā norisinājās iekštelpu futbola sacensības 8.- 12.klašu skolēniem. Turnīrā piedalījās 6 komandas, piecas zēnu un viena meiteņu, komandas mērojās spēkiem un apliecināja savas futbola spēles prasmes. Sīvās cīņās tika noskaidroti uzvarētāji, šo godu izpelnījās 12.klases zēni, aiz viņiem otro godalgoto vietu ieņēma 9.klases zēni, trešajā vietā atstājot 11.klases zēnus. Meiteņu komandai neklājās kā cerēts, bet grūtā cīņā izcīnīta 5.vieta.

Informāciju sagatavoja H.Zālītis - 11.klase.

        

Mācību priekšmetu olimpiāžu aktualitātes.

Lai izvērtētu skolēnu zināšanas un veiktu atlasi dalībai starpnovadu olimpiādēs Jēkabpilī, skolā tika organizētas I posma mācību priekšmetu olimpiādes.

13.janvārī notika I posma 11.,12.kl. angļu valodas olimpiāde.

Rezultāti: 1.vieta -U. Pučinskim, 2.vieta –D. Laizānei, 3.vieta –D. Platgalvei.

14.janvārī notika I posma 8.,9.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

Rezultāti:9.kl. – 1.vieta – B. Balodei, 2.vieta – E. Kovrigo, 3.vieta- K. Līcei; 8.kl.- 1.vieta –A. Kalniņai un A. Muceniekam, I. Milaknei, 3.vieta – S. Grinciunai.

Notika ekonomikas olimpiāde 11.,12.kl..

Rezultāti: 1.vieta – U. Pučinskim, 2.vieta –D. Platgalvei; 3.vieta –G. Capai.

22.janvārī un 7.februārī notika I posma 5.-12.kl. matemātikas olimpiādes.

Rezultāti: godalgotas vietas ieguva A. Heislere, I. Aldiņa, V. Zaļakmens, A. Ļahtiņina, A. Kovrigo, D. Beļavska, A. Kalniņa, A. Līcis, A. Mucenieks, J. Berģis, J. Milaknis, J. Čerņauskis, S. Mazure.

5.februārī notika I posma 12.kl. ķīmijas olimpiāde.

Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde:

3.vieta U. Pučinskim un D. Laizānei (sk.V.Tutāne).

Jēkabpils starpnovadu olimpiādes:

     - Vācu valodas olimpiādē atzinība U. Pučinskim (sk. M.Lasmane).

     - Fizikas olimpiādē 3.vieta B.Balodei, atzinība J.Berģim (sk. L.Blumbeka).

     - Ekonomikas olimpiādē 3.vieta D.Platgalvei (sk. J.Skutelis).

     - Angļu valodas olimpiādē 2.vieta U.Pučinskim(sk. V.Tutāne).

     - Bioloģijas olimpiādē atzinība E.Kovrigo (sk. S.Berģe).

     - Ķīmijas olimpiādē atzinība J.Berģim (sk. S.Berģe).

D.v. audzināšanas darbā S.Ratiņa

Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) preču zīme. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu noteiktu darba vietu un 4 – 6 stundas vēro darbinieka – ēnu devēja – darbu un pienākumus, uzdod jautājumus par konkrēto profesiju.

12. februārī arī mūsu skolas 12.klases jaunieši piedalījās karjeras aktivitātes un "ēnoja" sev vēlamo profesiju pārstāvjus kādā no darba vietām. Lai iepazīstinātu ar augstskolām, kurās studē un to piedāvātajām programmām skolā ciemojās arī bijušie absolventi - V. Capa, M. Margaļiks un M. Čačs.

D.v. audzināšanas darbā S.Ratiņa

Februārī skolā norisinājās skatuves runas konkurss. Paldies visiem par dalību! 7.februārī Jēkabpilī notika starpnovadu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Rezultāti:

1.pakāpes diplomi – A. Tiļiņinai (1.b.), Z. Zaļakmenei (4.b.), I. Mašinskai (10.), L. Jaškovai (12.a.);

2.pakāpes diplomi – K.P. Pātagam (1.b.), G. Šēnbergam (4.b.), E. Indānei (12.b.), dramatiskajām kolektīvam(6.) un dzejas kompozīcijai (12.b.);

3.pakāpes diploms – A.Maisakai (2.a.).

Uz reģionu žūrijas komisija izvirzīja L. Jaškovu (gatavos sk. V. Korsiete). Paldies skolēniem par darbu un gūtajiem panākumiem! Paldies skolotājiem (Elitai K., Dainai V., Baibai M., Ritai S., Valentīnai K.) par skolēnu sagatavošanu konkursam!

D.v. audzināšanas darbā S.Ratiņa

 

7.februāris pirmo klašu bērniem bija īpaša diena - „100 dienas skolā”. Pie skolēniem ciemojās direktora vietniece audzināšanas darbā S.Ratiņa un skolēnu saeimas pārstāve I. Mašinska, lai pārbaudīti zināšanas, prasmes un iemaņas, to, cik tad ir bijuši draudzīgi un vērīgi. Protams, arī lai sveiktu ar šo būtisko dienu. Bērni paveica uzticētos darbiņus, jo bija rūpīgi mācījušies. Reizēm valsts deputāti saka, ka esot par maz laika, lai 100 dienās paveiktu būtiskas lietas, bet bērniem tas nu gan nebija šķērslis. Tie zināja gan audzinātājas acu krāsu, gan mīļāko mājdzīvnieku, gan cik ir klasesbiedru. 1.a,b. klasēm bija arī brīnišķīgas Sveču izstādes.

 

D.v. audzināšanas darbā S.Ratiņa

 

Aktīva neformālās izglītības jauniešu grupa „Solis”, kuras līderis ir A. P. Kuzņecova un koordinators skolotāja S. Ratiņa ar domes plānošanas daļas speciālistes  A. Kalniņas atbalstu izstrādāja projektu „Soļo vesels”. Projekts ir apstiprināts un tā realizācijai iegūts finansējums EUR 5450.00. Projekta aktivitāšu realizācija tiks uzsākta martā.

Viesītes publiskā slidotava/hokeja laukums.

Šī gada 6.februāri tika atklāta Viesītes āra publiskā slidotava. Šo svinīgo pasākumu atklāja Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks un skolniece Anna Paula Kuzņecova, kuri kopā pārgrieza atklāšanas lenti. Pēc svinīgā pasākuma laukumā norisinājās dažādas stafetes un aktivitātes jauniešiem. Pasākuma laikā ikviens varēja cienāties ar siltu tēju un cepumiem. Liels paldies visiem, kas piedalījās laukuma izveidē un tā atklāšanā.

/Amanda Kļaviņa/

Mārtiņa Līča un Annas Paulas Kuzņecovas foto

     

Rudenī Latvijas Televīzijas (LTV) ''Tautas Sports'' un A/S "Aldaris" rīkoja kampaņu "Iekārto savu hokeja laukumu", kurā pieteicāmies arī mēs - Viesītes vidusskolas jaunieši, lai iegūtu finansējumu hokeja laukuma apgaismes stabu un vārtu iegādei. Mums paveicās - mūsu projektu pieņēma un ieguvām finansējumu. Pateicoties Viesītes novada pašvaldībai tikām arī pie laukuma bortiem un soliņiem. Visu saliekot kopā un uzlejot ledu - 6. februārī varējām atklāt Viesītes publisko slidotavu / hokeja laukumu.

Jāsaka liels paldies sponsoriem un atbalstītājiem, bez kuriem noteikti nebūtu šīs slidotavas - Paldies LTV "Tautas Sports", AS "Aldaris", Viesītes novada pašvaldībai, A/S "Latvijas finieris", SIA "Brēķu studenti", Pēterim Līcim, Valdim Broničam, skolas tehniskajiem darbiniekiem un Viesītes Domes tehniskajiem darbiniekiem un visiem, kuri piedalījās laukuma tapšanas procesā un piedalās laukuma uzturēšanā.

Nesēdi mājās - ņem slidas un dodies uz laukumu !

/Anna Paula Kuzņecova/

1.februārī Viesītes KP notika Žetonu vakars.

Mēs novēlam Jums LAIKU!

Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām sev   tuvajiem.

Mēs novēlam Jums VĀRDUS!

Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus.

Mēs novēlam Jums MIERU!

Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts jūsos pašos.

Mēs novēlam Jums PRIEKU!

Ne tādu, kas uzlikts sejā, kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no Jūsu sirdīm un vaigā nevar palikt nepamanīts!

Mēs novēlam Jums LAIMI!

Ne tādu „lielo”, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat it kā „nīkuļojot”, tā arī nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas mums katram tiek dota, kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī.

Mēs novēlam Jums MĪLESTĪBU!

Ne tādu, kas skan kā „vispār pieņemta norma”, bet vairāk – vairāk par to, ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, ko no mums „prasa” un vairāk par to, ko, šķiet, spējam dot.

Fotoalbums.

 

23.janvārī skolā norisinājās 18. Stradiņa  skolēnu ZPD lasījumi, kuri šogad bija veltīti akadēmiķa Jāņa Stradiņa 80 gadu jubilejai.  Tos izstrādāja un aizstāvēja 11.klases jaunieši. Tēmas bija ļoti dažādas un interesantas. Bija arī darbi, kuros tika aplūkoti novadam aktuāli fakti, rādītāji un tendences, piemēram, A.Gailītes darbs „Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktu reģistru (CAR) un iedzīvotāju dabiskās kustības izpēte un analīze pašreizējā Viesītes novadā laika periodā no 1999.gada līdz 2013.gadam”. Skolēnu ZPD izstrādi vadīja skolotāji S. Stumbiņa, R.Orups, I. Daņiļeviča, S.Ratiņa, J. Skutelis, L. Blumbeka un M. Kivleniece.  Fotoalbums.

 

20.decembrī Viesītes KP notika skolēnu Ziemassvētku koncerts (bildes fotoalbūmā). Pēc koncerta tika pasniegti apbalvojumi konkursa "Labākā liecība" uzvarētājiem (skolēni, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,00 balles un vairāk) un tiem skolēniem, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir no 7,00 ballēm līdz 7,99 ballēm.

Apbalvoto skolēnu saraksti:

1. - 3.klases;

4. - 9.klases;

10. - 12.klases.

17.decembrī Viesītes KP Kino un konferenču zālē notika skolas jauniešu tikšanās ar karsto punktu reportāžu veidotāju un žurnālistu Sandiju Semjonovu. Žurnālists iepazīstināja ar sava darba interesantiem faktiem un izklāstīja žurnālista dzīves dažādus notikumus. Jauniešiem radās daudz jautājumu, jo ikdienā ne vienmēr var izprast nianses un iedziļināties žurnālista darba atmosfērā, tās specifikā.

 

Laikā no 11. novembra līdz 15. novembrim norisinājās skolas akreditācijas process. 13.decembrī tika saņemts  Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pieņemtais lēmums: akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem.

Saites uz kareditācijas dokumentiem:

1. Lēmums.

2. Skolas akreditācijas lēmums.

3. Izglītības programmu akreditācijas lēmums.

   

Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.

Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.

Kur ies
mana tauta,
mana dūša
tur ies.

Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies.

                          /O.Vācietis/

 Mūsu Latvijas Republikai - 95!

 Mēs, Viesītes viduskolas skolēni un pedagogi, savus mīļos, gaišos un pozitīvos  sveicienus  savai valstīj ietērpām lielā ziedu pušķī  “Tev, mana  Latvija - 95”.

   

15. novembrī skolā notika Latvijas Republikas 95.gadskārtai veltīts svinīgs pasākums.

Daudz labu un radošu darbu ir paveikts, tāpēc svētku reizē ir daudz apbalvojumu:

  • Par “ Zelta sietiņa” laureāta  titula iegūšanu (1.-4.kl.grupā)  diplomu saņēma: Gustavs Šēnbergs(4.b).

  • Ar IZM Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstiem par aktīvu dalību patriotiskajos pasākumos ciklā “Mana Latvija -95” tika apbalvoti: Laura Jaškova (12.a.), Pēteris Striks (12.a.), Eiva Krista Dronka (8.b.), par ieguldīto darbu un dalību  skolotājas Rita Sirmoviča un Sarmīte Ratiņa.

  • Ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstiem tiks apbalvoti: sk. Guntars Grieķeris un Aija Bērziņa.

  • Par radošu darbu Aizsardzības ministrijas, Latvijas Kara muzeja un Nacionālo bruņoto spēku stāstu konkursā  “Kas ir dzimtenes mīlestība?” pateicības saņēma: Marta Krista Kāršeniece (4.b.) un Zanda Zaļakmene (4.b.)

  • Par radošu kompozīciju Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā “Latvija – mūsu drošās mājas” pateicības saņēma: Elizabeta Indāne (12.b.), Evelīna Bantauska (8.b), Līga Bārbale (7.a) un Madara Ribakova (1.b).

  • Par labāko radošo darbu konkursā  “Iededzies par savu Latviju!” diplomus saņēma10 skolēni.

5.-8.klašu grupā:

9.-12.klašu grupā:

Pateicības saņēma:

1.   Zane Zeltiņa (5.a.)

2.   Krista Marta Pura (7.a.)

3.   Aiva Ļahtiņina (6.kl.)

4.   Ina Lodziņa (5.b.)

5.   Juris Skutelis (7.a.)

1.   Melānija Jaksteviča (9.b.)

2.   Anete Gailīte (11.kl.)

3.   Zane Pļavinska (12.b.)

4.   Signe Ašuka (10.kl.).

5.   Santa Ivanova (12.a.)

1.   Agita Viese (9.a)

2.   Imanda Čelnova (5.b.)

3.   Sandis Aldiņš (7.b.)

4.   Silvestrs Jānis Rudzāts (8.a.).

Ar sk. Valentīnas  Korsietes atbalstu  tika izdota Viesītes vidusskolas avīze ”Redzoklis”, kurā tika publicēti uzvarētāju darbi. Avīze tiks veidota un izdota arī turpmāk. Paldies!

Lāčplēša dienai veltītajās spēka vingrojumu sacensībās godalgotās vietas izcīnīja:

6.-7.klašu grupā

8.-9.klašu grupā

10.-12.klašu grupā

1.v. Arturs Maculevičs (6.kl.)
2.v. Didzis Gerstenbergs (7.a.)

3.v.  Elpers Endijs Vīgants (6.kl.)

1.v. Dāvis Oļševskis (9.b.)
2.v. Rihards Kivlenieks (8.a.)
3.v. Jānis Širokovs (9.a.)

1.v. Māris Zvaigzne (10.kl.)

2.v. Ritvars Tīrumniek (11.kl.)
3.v. Aivars Ņikitins (10.kl.)

Šaušanas sacensībās dažādās vecuma grupās godalgas ieguva:

- I vieta – Pēterim Strikam(49.p.), Jānim Širokovam (44.p.),  Jurim Skutelim(27.p.), Santai Ivanovai (44.p.), Evijai   Kovrigo (28.p.), Aivai Ļahtiņinai (33.p.).

- II vieta -   Edijam ČIibulim (39.p.), Jānim Berģim (35.p.), Didzim Gerstenbergam (22.p.),   Anetei Gailītei (33.p.), Ievai Milaknei (27.p.), Kristai Martai Purai (24.p.).

- III vieta – Edgaram Līcim (37.p.), Imanta Petjuķevičam (31.p.), Artūram Kovrigo (20.p.), Ilva Mašinska (31.p.), Melānija Jaksteviča (12.p.), Jana Dubrovina (2.p.).

  Komandu kopvērtējums  šaušanas sacensībās: 1.v. - 7.a., 9a., 12.a. klases (savās  vecuma grupās).

                                                                      2.v. - 6., 8.a., 11.klases.

                                                                      3.v. - 7.b., 9.b., 10.klases.

  Notikusi skolas bioloģijas olimpiāde.

  Godalgotās vietas 12.klašu grupā:       1.v. – Diānai Platgalvei; 2.v. – Uģim Pučinskim.

                            10.-11.klašu grupā: 2.v. – Ritvaram Tīrumniekam, Baibai Ažušelei;
                                                               3.v. – Lindai Mazurei,  Helmutam Zālītim;
                                                               atzinības – Sanijai Petraitei, Sindijai Vecumniecei.

                             9.klašu grupā:       1.v. – Evijai Kovrigo, Henrijam Zālītim;
                                                               2.v. – Beātei Balodei;
                                                               3.v.- Ņinai Capai.

 Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu un atbalstu svētku sajūtas veidošanā! Pozitīvām emocijām bagātus LR 95.gadskārtas svētkus!

Svētku norisi skolā var skatīt fotoalbūmā.

Informāciju sagatavoja  direktora vietniece audzināšanas darbā - S.Ratiņa

 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

sagatavots iesniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD)

(laika posms  2010./2011.m.g. - 2012./2013.m.g.)

Saite uz dokumentu Viesites_vsk.pdf

 

Pa Koka ceļu

„Mēs izlasījām informāciju - mums patika! Aiziet!” Tā varētu teikt tie 5., 6., 7.klašu audzēkņi, kuri 3.oktobrī devās ekskursijā uz Līgatni. Viesītes novada domes finansiāls atbalsts, vecāku aprūpēti un ceļojumam sagatavoti bērni (kopā 46), skolotāju Innas, Vinetas un Mārītes veiktie organizatoriskie priekšdarbi, liels autobuss ar smaidīgu un laipnu šoferīti Ilmāru pie stūres un laika apstākļi, kuri ar katru mirkli uzlabojās - tie bija visi priekšnosacījumi, lai brauciens izdotos.

Vai iespējams vienas dienas garumā - sešās līdz septiņās stundās īstenot 7 uzdevumus? Izrādās, ka var gan.

 Mūs nenogurdināja 1,5 stundas garā izglītojošā ekskursija par kokiem, pagrabalām, varenajām klintīm un Līgatnes upītes ieteku Gaujā.

       

Mēs drosmīgi devāmies pārbraucienā ar vienīgo Baltijā esošo pārceltuvi pār Gauju.

Garā zosu gājienā, mašīnu rūkoņas troksnī izgājām cauri Līgatnes papīrfabrikai, lai redzētu, kā no makulatūras top baltais un arī melnais papīrs, pēc kā tik ļoti kāro ārzemēs. Tas, iespējams, bija pirmais ražošanas process, kuru vēroja audzēkņi. Gaisā virmoja vārds „grūti”.

Kārtīga, prasīga un saprotoša gida Oskara pavadībā pētījām dabas bojājumus kokiem, skaitījām kokiem gadus, smaržojām tos un pēc zīmīgām pazīmēm noteicām koku sugas.

Mūsu skatam tika atvērtas karošu darbnīcas durvis, atklāti darba noslēpumi, izcilātas milzīgās un apbrīnotas mazās karotītes, kuras gatavotas no 17 Latvijā sastopamām koku sugām. Darbiņš tika arī katra pirkstiņiem, jo no sagatavēm katrs pagatavoja mazu amuletiņu, to izrotāja un aizveda sev līdzi uz mājām.

Pārsteidzoši garšīgas likās plānās pankūkas ar aveņu un zemeņu ievārījumu un vissmaržīgākā tēja pasaulē- lāceņu tēja. To visu mums sarūpēja un pasniedza čaklie „rūķi” pēkšņi uzburtā „sapņu namiņā”.

Kad izsalkums remdēts, var izveidot komandas un laukumā uzspēlēt bumbu un spēli „ Malkas vīrs”.

Vai tas bija viss? Jā! Viena diena mirkļa garumā. Ir viegli un labi, ja valda saskaņa, nav jāuztraucas un brīvi un apņēmīgi var nodoties ceļojumam dabas mācībā- Koka ceļš. Jau krēsloja un ceļš mūs veda atpakaļ uz mājām. Mums- audzinātājām Innai, Vinetai un Mārītei bija patīkami dzirdēt: „Kad vēl brauksim Tādā ekskursijā”? Viņu vārdi ir skopi, bet tajos ir tik daudz...

Ceļu pierakstīja 5.a klases audzinātāja Mārīte.

Ekskursija uz Līgatni

No mūsu mazās, mīļās Viesītes mēs aizceļojām uz pilnīgu pretstatu tai – Līgatni.

Lai arī braukšana uz turieni bija ilga un nogurdinoša, tas bija tā vērts. Redzēt neatkārtojamos dabas skatus, augstās alas un čaklos darbiniekus papīra fabrikā. Pēc mazās pastaigas pa alām un pagrabiem mums katram bija iespēja iegādāties suvenīrus. Daudzi no tiem tiek darināti fabrikā, ar kuru Līgatnes iedzīvotāji tik ļoti lepojas.

Braucot ar pārceltuvi, bija satriecošas sajūtas, bet vēl labākas tās kļuva, kad mums stāstīja par koku izaugsmi, attīstību un to apstrādi. Protams, ļāva arī pašiem darboties, un tikām cienāti ar ļoti garšīgām pankūkām. Gribu teikt lielu paldies ekskursijas vadītājam.    

Jana Dubrovina, 7.b

Izsakām pateicību skolotājām Vinetai Tutānei un Mārītei Kivleniecei par lielisku ekskursiju un jauki pavadītu laiku.

5.b klase un skolotāja Inna Eiduka

Sporta mači.

Pirms rudens brīvdienām skolā notika sacensības stafetēs jaunākajām klasēm. Labākās bija 1.b, 2.b un 3.b klases.

4.-7. klasēm florbolā uzvarēja komanda, kurā spēlēja Viesturs Zaļakmens, Raivis Stumbiņš un Dāvis Ašaks.

8.-12. klašu grupā uzvarēja Jānis Berģis, Mārtiņš Kamišovs un Jānis Širokovs.

Ļoti apzinīgi tiešneša pienākumus veica Edijs Čibulis.

sk. J. Kudiņš

 

6.oktobris - SKOLOTĀJU DIENA

Viesītes novada pašvaldības apsveikums.

Saules puķe dzīves vidū -

Mana skolotāja.

Mēs kā mazi zvirbulēni

Sēklas uzknābājam.

M.Briede.

Mīļie skolotāji, jūs bērniem līdzi dzīves ceļā dodat ne tika zināšanas, bet arī sirds siltumu, mīlestību, savas dvēseles bagātību, tāpēc jūsu profesionālajos svētkos novēlam darba prieku un gandarījumu par paveikto, radošumu, miera sajūtu sirdī un optimismu! Lai pietiek izturības, darot jūsu tik nozīmīgo darbu.

Paldies novada pašvaldībai par Skolotāju dienai veltītā pasākuma sarīkošanu Kultūras pilī. Jaukos Skolotāju dienas mirkļus var skatīt fotoalbūmā.

Klikšķini uz saiti, ja gribi redzēt skolēnu izveidoto apsveikumu!

https://www.youtube.com/watch?v=Il6DMUwY2xY&feature=youtube_gdata_player

 

Mīļš paldies divpadsmito klašu skolēniem par Skolotāju dienas pasākuma organizēšanu, kā arī pārējiem skolēniem par sagatavotajiem apsveikumiem. Šīs dienas norisi skatiet fotoalbūmā.

Mācību ekskursija ir uzskatāma par izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu un zināšanas iegūt neikdienišķos apstākļos – muzejos, ekspozīcijās, augstskolu organizētos eksperimentos un paraugdemonstrējumos.

Arī Viesītes vidusskolas 8.b un 11. klases skolēniem 27. septembris bija iespaidiem bagāts. Mācību ekskursijas ietvaros bijām Rīgā, lai apmeklētu VID muitas laboratoriju un Zinātnieku nakts dažādās aktivitātes.

      

VID muitas laboratorijā mums atraktīvā veidā skaidroja zinātnes sasniegumus dažadu vielu noteikšanā  un ļāva  ielūkoties muitas  laboratorijas darba noslēpumos. Papildus iegūtajām zināšanām mēs tikām arī dāsni apdāvināti.

Rīgas Stradiņa universitātes  Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā , kas ir modernākais klīnisko prasmju apmācības centrs Baltijā, Zinātnieku naktī mums bija iespēja apskatīt foto izstādi, kā arī klausīties un skatīties lekcijas, un demonstrējumus par to, cik svarīgs ir ūdens cilvēka organismam, kā tas palīdz tikt galā ar stresu, aptaukošanos, uzlabo vielmaiņu, cīnās pret infekcijām, ļauj neaizsērēt asinsvadiem u. c. Ikvienam bija iespēja iejusties ārsta vietā, izmantojot dažādus manekenus jeb mācību lelles.  Mums bija arī iespēja uzzināt savas sejas ādas mitruma līmeni un iepazīties ar  faktoriem, kas ietekmē mūsu ādas veselību

Savukārt, Atomfizikas un spektroskopijas institūtā apbrīnojām eksperimentus, kurā redzama gaismas atstarošanās un izkliede, kā ūdens tek no apakšas uz augšu un daudzus citus eksperimentus.

Arī farmācijas muzejs bija padomājis par saviem apmeklētājiem. Apmeklējuma laikā varējām vērot dažādus interaktīvus demonstrējumus, kas atklāja ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī  uzzināt par ūdens lomu un tā nozīmi cilvēka organisma funkcionēšanā. Mums bija iespēja izbaudīt dažādas zāļu tējas ,  uzzināt par ūdens lomu labsajūtas un veselības atgūšanā pirts procedūrās un par pirtsslotu sagatavošanu pēršanas rituāliem. Meitenes izmantoja iespēju iejusties homeopāta lomā un izveidot pašām sev zāles imunitātei.

Savukārt, LU Botāniskajā dārzā mēs  uzklausījām stāstījumu un iepazināmies ar Augu mājas augu kolekciju.

Tā bija diena, kurā daudz guvām zināšanas un iespaidus. Par šo iespēju sakām paldies skolas direktoram un Viesītes novada pašvaldībai.

 

 

 

11. un 8.b klašu audzinātājas Līga Blumbeka un Sanita Berģe

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) jaunumi SEPTEMBRIS 2013

Piedalies video reklāmu konkursā un parādi, ko “Jaunieši var!” darīt brīvajā laikā.
Ja Tev un Taviem draugiem patīk filmēt, ja esi aktīvs, uzņēmīgs, iesaisties brīvprātīgo darbā, jaunatnes organizācijā vai skolas/augstskolas pašpārvaldē, tad nepalaid garām izdevību un piesakies video reklāmu konkursā – “Jaunieši var!”, aizraujot arī citus jauniešus ar iespējām lietderīgi pavadīt brīvo laiku! Darbu iesniegšana: līdz 28. oktobrim! 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piedalies-video-reklamu-konkursa-un-paradi-ko-jauniesi-var-darit-brivaja-laika

 

Video konkurss – kā tu cīnītos ar nabadzību?
Sagaidot 2013. gada Eiropas Attīstības dienas, jaunieši visā pasaulē vecumā no 13 – 24 gadiem var paust savu viedokli, izveidojot īsu video (ne vairāk kā 120 sekundes), atbildot uz jautājumu – ja tev būtu vara, kā tu cīnītos ar nabadzību? Par darbiem notiks balsošana. Uzvarētājiem balvā: ceļojums uz Briseli, lai apmeklētu Eiropas Attīstības dienas (26.11. - 27.11.), kur video tiks demonstrēts uz ekrāna. Darbu iesniegšana: līdz 01. novembrim!

Konkursa noteikumi un sīkāka informācija: 

http://eudevdays.eu/doc/EDD13_Video_Contest_Rules_FINAL.pdf

http://eudevdays.eu/stakeholders/video-contest

Projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ietvaros Pļaviņu, Viesītes, Rundāles, Šauļu, Kurtuvēnu, Šauļu un Žagares pašvaldību teritorijās esošo vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu audzēkņi 2013.gada rudenī tiek aicināti piedalīties konkursā „Mana novada dārgumi”. (Nolikums)

           16. - 20. septembrī norisinājās 10.klases skolēnu "uzņemšana" vidusskolas skolēnu saimē. 20. septembra notikumu gaitu var apskatīt fotoalbūmā.
 

Jaunais mācību gads ir klāt!

Zinību dienas norisi vari skatīt fotoalbūmā.

 

 
 

 

Lasi vairāk par 2012./2013.mācību gada notikumiem!