2014./2015.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

 

2014./2015. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.

 

Paziņojumi

 

Novadu izglītības iestāžu darba plāns:

2014./2015.mācību gadā

augusts

 

2014./2015.m.g.

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

 

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

11.septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, Berķenelē notika skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”. Tajā piedalījās trīs mūsu skolas skolnieces, runājot Aspazijas un Raiņa dzeju, kā arī fragmentus no S.Vieses un R.Dobrovenska darbiem par Raiņa bērnību.

Sagatavošanās laiks šim konkursam  īpaši atbildīgs, jo ir ļoti maz laika. Paldies 5.b klases skolniecei Zandai Zaļakmenei un 11.klases skolniecei Ilvai Mašinskai par atbildīgu attieksmi, gatavojoties „Zelta sietiņam”. Viņu sniegums Berķenelē bija pārliecinošs, emocionāls un uzrunāja klausītājus. Abas meitenes  (katra savā klašu grupā) kļuva par laureātēm. Tā šogad uz Viesīti atceļoja divas „Zelta sietiņa” balvas.

Skolotāja Rita Sirmoviča

 

1.septembris - ZINĪBU DIENA

Ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
un ar mums tāpat
ar katru gada gredzenu ciešāk
paši sev pieejam klāt
uzticoties savai dvēselei
kā mātei
ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
asteres zvaigžņotām acīm
ar katru gadu gredzenu vārdi
skrien pasauli
siltāku sacīt

Lai šis gadu gredzens, kas kaļams mums kopā, būtu tāds, kas katru no jums veidotu par personību, kas mācību gada beigās zinātu, ko vēlētos savā dzīvē turpmāk piepildīt un sasniegt, un lai ar saviem vārdiem un rīcību pasauli darītu tikai labāku!

FOTOALBŪMS

VĒL AUGUSTA PĒDĒJĀ DIENA.

VĒL ZVAIGZNES UN ĀBOLI KRĪT.

SIRDS VASARAI ARDIEVAS PAMĀJ -

UZ SKOLU MAN JĀIET RĪT.

                                      /M.Svīķe/

Mīļi gaidīti skolā!

Lai mums visiem veiksmīgs 2014./2015. mācību gads!

 

Aicinām uz Viesītes vidusskolu!

  

Maijā Viesītes vidusskola nosvinēja savu 70 gadu jubileju un noorganizēja 65. absolventu salidojumu. Skola atrodas skaistā vietā Vales kalna pakājē. Tiek labiekārtots sporta stadions. Mums ir savs hokeja laukums. Bagāta vēsture un tradīcijas.

Jaunajā 2014./2015. mācību gadā gaidām audzēkņus šādās izglītības programmās:

         Pamatizglītības programmā;

         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;

         Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;

         Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;

         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (neklātiene).

Skola piedāvā:

         dienesta viesnīcu (audzēkņiem bez maksas);

         brīvpusdienas līdz 6.klasei;

         stipendiju vidusskolēniem (pēc izstrādāta nolikuma);

         saprotošu un radošu skolotāju kolektīvu;

         iespēju piedalīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās;

         aktīvu dalību dažāda mēroga aktivitātēs un skolēnu saeimā;

         olimpiāžu, sporta sacensību un konkursu uzvarētāju apbalvošana Viesītes novada pašvaldībā.

Sīkāka informācija pa tālruni 65245214.

Dokumentu iesniegšana Viesītes vidusskolas kancelejā Vaļņu ielā 7.

 

2014.gada 13.jūnijā notika 9-to klašu izlaidums.

Laimīgu ceļu, mūsu devītie!

Mēs no sirds to vēlam, jo ceļā visādi var gadīties. Mēs dodam savu svētību līdzi, lai piepildītos cerības un ilgas. Mēs domās esam ar jums un sakām vislabākos ceļa vārdus – labie vārdi spēj sasildīt pasaules vējos, spēj izgaismot tumsu un arī pasargāt. Ceļš būs kā pati dzīve – gan aizrautīgi un taisni tieksies, gan piespiedīs līkumus mest. Ceļš pavērs nebijušus apvāršņus un allaž mainīgās ainavas, sagādās pārsteigumus un dāvās ceļa biedrus. Sākums jūsu gaitai ir skolas ceļš, kas jūs aizvedīs turp, kur esat nolēmuši nokļūt.

Tiem, kas mācīsies vidusskolā, novēlam motivāciju nopietnām mācībām. Tiem, kas aiziet apgūt profesiju, vēlam interesantas turpmākās mācības un ar lepnumu teikt: es mācījos Viesītes vidusskolā. Lai jums visiem turpmākajā ceļā aiz katra līkuma stāv veiksme!

Jūsu audzinātājas Maruta un Rita

(FOTOALBŪMS - paldies A.P.Kuzņecovai par fotogrāfijām!)

 

2014.gada 7.jūnijā 12-to klašu audzēkņi atvadās no skolas...

Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim: vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi. Tātad: durvis ir atvērtas, un Tu esi ceļā.

Katru dienu atkal no jauna sajust,

katru dienu atkal no jauna

ļaut uzliesmot sevī

visām gaismām vienlaicīgi,

visām krāsām vienlaicīgi

un visām debespusēm

atļaut vienlaicīgi ziedēt.

No visas sirds Jums vēlam paskatīties uz pasauli savādākām acīm, ieraudzīt ap sevi vairāk labo, novērtēt katru dienu un iespējas, ko tā piedāvā, un, protams, sasniegt katram to mērķi dzīvē, ko esat iecerējuši!

Audzinātājas Ausma un Ilze

 (FOTOALBŪMS)

 

 

Lasi vairāk par 2013./2014.mācību gada notikumiem!