2014./2015.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

 

2014./2015. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.

2014./2015. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

 

 

Paziņojumi

 

Novadu izglītības iestāžu darba plāns:

2014./2015.mācību gadā

- oktobris

 

2014./2015.m.g.

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

 

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - rīkojums (pdf datne);

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

7. un 6.a klase Dimantu meklējumos.

Lai gan laika prognozes nesolīja lietu, apbruņojušies ar gumijas zābakiem un siltu apģērbu, 16.oktobra rītā 7. un 6.a klases devās ceļojumā. Pielijušas pļavas, dubļains lauku ceļš, tad kalnā skatam pavērās koka būves, nojumes, staļļi, aplokiem ieskauti lauki un pirātu kuģis. Šeit gida pavadībā devāmies Dzīvnieku parka ekskursijā. Dambrieži, Hailanderi, zirgi, aitas āži, kazas, truši, tītari pīles, strausi- visa šī dzīvnieku pasaule mūs sagaidīja, ļāva apmīļot, pabarot, nofotografēties, padižoties, izrādīties un mēroties spēkiem skriešanā. Vēlāk uzzinājām, ka šī ir bioloģiska, vaislas briežu saimniecība, kuras galvenais uzdevums ir darba, veselīga dzīvesveida un lauksaimniecības popularizēšana. Pēc darbarīku kolekcijas apskates secinājām, ka mūsu senči laukus uzturēja kārtībā, izmantojot vien dažus metāla rīkus. Kūrām ugunskuru, gatavojām maltīti, runājām par dzīves vērtībām un nākotnes nodomiem, dzērām zāļu tēju. Jautrību sagādāja izpriecas uz Pirātu kuģa. Nemanot pagāja četras stunda. Mēs, tāpat kā dimantu kalna leģendā, atradām visu- mīlestību pret cilvēkiem, darbu un dabu, draugus, tikai ne dimantus. Leģenda ļauj atklāt, ka dārgakmeņi ir tikai spīguļi, bet mīlestība, aroda mācība un jaunās ģimenes ir paliekoša vērtības.

Tālāk ceļš mūs aizveda uz izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”. 1,5 stundu skolēni darbojās, eksperimentēja un pārbaudīja likumsakarības praktiskajā nodarbībā par elektrību. Mums, skolotājām Vinetai un Mārītei, bija patiess prieks par audzēkņu prasmi sadarboties grupā, strādāt pēc noteikta plāna, atbildēt uz jautājumiem. Interaktīvajā ekspozīcijā skolēni paši varēja izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: savām rokām pacelt automašīnu un saprast katapultas darbības principus. Skolēni bija ieinteresēti arī citās nodarbēs saistībā ar tehnoloģijām.

     

                  Ierašanās Dimantu kalnos.          Hailanderu medībās.             Cīņa ar aukstumu.

   

           7. un 6.a klases komandu spēlēs.   6.a klase uz Pirātu kuģa.       Matīss paceļ automašīnu

Nodarbībā par elektrību izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”.

Vairāk bilžu ALBUMĀ!

Vērojumus pierakstīja skolotāja Mārīte K.

 

Jauniešu neformālā grupa „Solis” organizē sporta dienu „Solis rudenī”

Jauniešu neformālā grupa „Solis” projekta nr. LV-12-E227-2013-R3 „Soļo vesels!” ietvaros šī gada 16. oktobrī organizē sporta dienu „Solis rudenī”. Paredzēta velo-foto orientēšanās un nūjošana. Sacensību starta punkts pie Viesītes vidusskolas sporta stadiona, kur notiks arī sākotnējā reģistrēšanās vecuma grupās no 16 līdz 18 gadiem un no 10 līdz 16 gadiem.

Dienas kārtība:

11:00 reģistrēšanās

12:00 Starts pie Viesītes vidusskolas sporta stadiona

15:30 Rezultātu apkopošana un apbalvošana

Sacensību dalībniekiem līdzi ņemt velosipēdus un nūjas nūjošanai.

Jauniešu neformālā grupa „Solis”

 

Atvērto durvju diena Viesītes neatliekamās palīdzības punktā.

10.oktobrī Viesītes vidusskola atsaucās aicinājumam- Nāc un klātienē iepazīsti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu!

Viesīte bija to 22 neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punktu un brigāžu atbalsta centru sastāvā, kuri šajā dienā pieņēma interesentus.

Jau no agra rīta skolēnu rindas virzījās uz Kārļa ielu 5/7, kur galapunktu nevarēja nepamanīt- īpaša marķējuma mašīna un rosīgi cilvēki ap to. 9.a, 9.b, 6.a un 10.klašu skolēni klātienē vēroja, kā brigāde saņem izsaukumu, kāda ir turpmākā rīcība, līdz nokļūst pie pacienta. Bija iespēja iekāpt operatīvajā transportlīdzeklī un aplūkot tā specifisko aprīkojumu, ar kādu mediķi glābj cilvēku dzīvības. Ikviens varēja iemācīties uz speciāla manekena veikt atdzīvināšanas pasākumus.

Lielākie jautātāji bija 6.a klases skolēni. Desmitie gan klusībā nodomāja, vai pietiktu drosmes un uzņēmības šādu darbu veikt? Mūsu skolas absolvente Lāsma Linīte šodien bija mūsu galvenais gids un pavadonis. Viņas skolas laika sapnis par mediķa darbu ir īstenojies dzīvē, ik dienu kādam ir nepieciešama viņas palīdzība. Šodien viņa ir enerģijas pilna un gatava pastāstīt, atbildēt uz jautājumiem un iedrošināt izvēlēties mediķa profesiju. Paldies  Lāsmai Linītei un visai brigādei par šo dienu!

1.att.   2.att.   3.att.

1.att. - Kā veikt atdzīvināšanas pasākumus?

2.att. - Lāsma Linīte aizrautīgi stāsta par Viesītes neatliekamās palīdzības punkta darbu.

3.att. - Tiek izrādīts operatīvā transportlīdzekļa aprīkojums.

4.att.   5.att.

4.att. - 6.a klases skolēni ieklausās un vēro.

5.att. - Jānis izmēģina 113 operatīvo transportlīdzekli.

Vairāk bilžu ALBUMĀ!

Apmeklētāju vārdā skolotāja Mārīte K.
 

Fotoalbūmi:

Skolēnu sagatavotais pasākums skolā.

Novada pašvaldības apsveikums skolotājiem.

Projekts „Putnubiedēklis”

Abrakadabra – arbadakarba – ar šiem buramvārdiem sākās viena no literatūras stundām, mācoties latviešu un cittautu pasakas. 5.b klases skolēni tika noburti par putnubiedēkļiem un aprakstīja to vasaras piedzīvojumus un pārdzīvojumus. Putnubiedēkļu darba lauks bija visai plašs: zemeņu dobe, ķiršu koki, kartupeļu un kukurūzas lauki, bet viens nodarbojās ar cilvēku biedēšanu.

Nākamai solis bija putnubiedēkļu salidojuma fotogrāfiju skatīšanās un ideju vētra, lai varētu radošāk īstenot iecerēto projektu. Trešajā posmā klase sadalījās grupās. Katrā no grupiņām bija tehniskais darbinieks, stilists un vizāžists. Visi saņēma mājas uzdevumu: saplānot darba procesu, vienoties par detaļām, pagatavot putnubiedēkļa galvu.

Ceturtajā projekta posmā notika putnubiedēkļu pagatavošana. Tikko bija „demontēts” Ormaņkalna skatu tornis, vieta bija tukša un skumja. Lai to atdzīvinātu, putnubiedēkļu pagaidu apmešanās vieta tika izvēlēta Ormaņkalnā.

1.oktobrī tapa projekta praktiskā daļa. Neliels ieskats mūsu darbā ir fotoattēlos. Pabijām arī Tālivalža gravā: izbaudījām visas aktivitātes, cepām pankūkas, vārījām tēju un lieliski atpūtāmies.

5.b klases audzinātāja Rita Sirmoviča

     

26.septembris 

Jau otro gadu skolotājas Līga Blumbeka un Sanita Berģe organizē skolēnu braucienus uz Zinātnieku nakts pasākumiem. Šogad Zinātnieku nakts tēma  „Kristāli”. Tās programmā bija pieteikušies vairāk uzņēmumu nekā iepriekšējos gados. Mūsu skolēnu grupa (45 skolēni no 8.-12.kl.)  apmeklēja RTU Enerģētikas un elektronikas fakultāti, kur noskatījās zinātnes šovu „Nākotnes zinātne. Gaisma un elektrība” , apskatīja Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju, noskatījās fizikas portāla FIZMIX komandas demonstrētos eksperimentus, kā arī paši izmēģināja roku šo eksperimentu veikšanā. Jāpiebilst, ka mūsu skola tika paslavēta par to, ka esam aktīvākie portāla FIZMIX lietotāji. Braucienā pa Daugavu ar kuģīti „Vecrīga” bija iespējams relaksēties skatīt rudenīgo Rīgas panorāmu. Vakarpusē visi pabija Rīgas Stradiņa universitātē, kur varēja gan vērot, gan  praktiski piedalīties dažādās darbnīcās, tanī skaitā arī zobārstniecības laboratorijā. Zinātnieku nakti mūsu skolas grupa beidza, apmeklējot Va/s „Latvijas Valsts ceļi” kompetences centru, kur  iepazina jaunāko ceļu apsekošanas tehniku un dažādas ceļu kvalitātes testēšanas metodes.

Jāatzīmē, ka šāda veida aktivitātes cieši sasaucas ar prioritātēm, ko šim mācību gadam skolu darbam ir izvirzījis VISC, jo rosina skolēnos interesi par dabas un inženierzinātnēm (izzinot, eksperimentējot, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas) un realizē skolēnu karjeras izglītošanas mērķus.

Ko par šo braucienu domā paši skolēni?

Skolēnu vidū viennozīmīgi favorīts it RTU  Elektronikas un enerģētikas fakultāte, kas tikko ir ievākusies jaunajā celtnē. Skolēniem patika modernās auditorijas un tur redzētie eksperimenti. Tāpat visiem patika arī brauciens ar kuģīti. Lielu nožēlu skolēni izteica par to, ka nebija iespējams apskatīt Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo tā strādāja tikai līdz pl.20.00 . Gandrīz visi skolēni nākamgad vēlas piedalīties Zinātnieku nakts pasākumos.

Skaties fotoalbūmu!

 

   Nodarbība putnu vērošanā    

Biedrības Sub Coeli izstrādātā projekta „ Vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšana Viesītes novadā” ietvaros 24.septembrī  8.a,b klašu skolēni devās putnu izzināšanas ekspedīcijā. Ekspedīcijas virziens atpūtas bāze „Pērlīte” un tās apkaime. To vadīja  profesionāls ornitologs Arnis Zacmanis un šī projekta vadītāja Laura Žukovska. Skolēni tika apmācīti vērot putnus, ieklausīties to balsīs. Apbrīnas un sajūsmas vērts bija ekipējums: katram skolēnam binoklis,  grupai divi teleskopi, kas lieliski palīdzēja putnus ieraudzīt un apskatīt tos tuvplānā. Kopumā tika redzētas 15 putnu sugas un dzirdētas 6 putnu balsis. Ornitologs daudz stāstīja par īpašiem putniem Latvijā un pasaulē. Tāpat atzīmēja, ka putnu vērošana aizvien lielāku popularitāti iegūst Latvijas un citu valstu iedzīvotāju vidū  kā viens no brīvā laika pavadīšanas un relaksēšanās veidiem.

Lai veiksmīgi varētu vērot putnus, kopīgi nonācām pie šādām atziņām: 1. ir jāapbruņojas ar pacietību; 2. jāiemācās klausīties; 3. jāapģērbjas gadalaikam atbilstošā apģērbā, līdzi ņemot vēl vienu siltu apģērbu; 4. putnu vērošana ir interesanta nodarbe, kas sniedz iespēju būt tuvāk dabai un iedziļināties tās norisēs.

Skaties fotoalbūmu!

22.septembris.

Ne kalendārā atzīmētā pēdējā vasaras diena, ne prognozes par lietavām nebija šķērslis mūsu skolas 7. un 6.a klasēm 22.septembrī doties pārgājienā uz Kūliņu pilskalnu.

Kad pēc stundas gara ceļa skatam pavērās kokiem un rudenīgas, garas zāles apaudzis paugurs, daudzi klusībā nodomāja, kā gan nokļūt pilskalna virsotnē. Atradās pirmie drosminieki un viņu sekotāji. Drīz vien pāri koku lapotnei atskanēja tautasdziesmas vārdi cerot, ka tie atbalsosies gan Ritē, gan Aknīstē un Neretā.

Kāds tad ir Kūliņu pilskalns? Lai to ieraudzītu visā krāšņumā, mums jāizsapņo vēl viens sapnis- sarīkot talku un sakopt.

          Kūliņu pilskalna virsotnē.                                 Uz lielā akmens pļavā pie pilskalna.

Kūliņu pilskalna virsotnē.     Uz lielā akmens pļavā pie pilskalna.

No čaklajiem ceļotājiem neatpalika audzinātājas Vineta T. un Mārīte K.

15.septembris.

Mežs ienāk skolā.

Septembra trešajā nedēļā skolā mazas meža ainiņas uzbūra 6.a un 6.b klases skolēni, veidojot kompozīcijas no mežā atrastiem materiāliem. Netrūka ne sūnu, ne ķērpju, ne ogu un sēņu. Darbs bija visiem, arī 11.klasei, kura ar sēņu noteicējiem skolotājas Sanitas vadībā mēģināja piemeklēt nosaukumus atrastajiem brīnumiem.

Paldies par sagādātajiem pārsteigumiem!

    

Skolotāja Mārīte K.

 

11.septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, Berķenelē notika skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”. Tajā piedalījās trīs mūsu skolas skolnieces, runājot Aspazijas un Raiņa dzeju, kā arī fragmentus no S.Vieses un R.Dobrovenska darbiem par Raiņa bērnību.

Sagatavošanās laiks šim konkursam  īpaši atbildīgs, jo ir ļoti maz laika. Paldies 5.b klases skolniecei Zandai Zaļakmenei un 11.klases skolniecei Ilvai Mašinskai par atbildīgu attieksmi, gatavojoties „Zelta sietiņam”. Viņu sniegums Berķenelē bija pārliecinošs, emocionāls un uzrunāja klausītājus. Abas meitenes  (katra savā klašu grupā) kļuva par laureātēm. Tā šogad uz Viesīti atceļoja divas „Zelta sietiņa” balvas.

Skolotāja Rita Sirmoviča

 

1.septembris - ZINĪBU DIENA

Ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
un ar mums tāpat
ar katru gada gredzenu ciešāk
paši sev pieejam klāt
uzticoties savai dvēselei
kā mātei
ābolu sēkliņas sāk jau nogatavoties
asteres zvaigžņotām acīm
ar katru gadu gredzenu vārdi
skrien pasauli
siltāku sacīt

Lai šis gadu gredzens, kas kaļams mums kopā, būtu tāds, kas katru no jums veidotu par personību, kas mācību gada beigās zinātu, ko vēlētos savā dzīvē turpmāk piepildīt un sasniegt, un lai ar saviem vārdiem un rīcību pasauli darītu tikai labāku!

FOTOALBŪMS

VĒL AUGUSTA PĒDĒJĀ DIENA.

VĒL ZVAIGZNES UN ĀBOLI KRĪT.

SIRDS VASARAI ARDIEVAS PAMĀJ -

UZ SKOLU MAN JĀIET RĪT.

                                      /M.Svīķe/

Mīļi gaidīti skolā!

Lai mums visiem veiksmīgs 2014./2015. mācību gads!

 

Aicinām uz Viesītes vidusskolu!

  

Maijā Viesītes vidusskola nosvinēja savu 70 gadu jubileju un noorganizēja 65. absolventu salidojumu. Skola atrodas skaistā vietā Vales kalna pakājē. Tiek labiekārtots sporta stadions. Mums ir savs hokeja laukums. Bagāta vēsture un tradīcijas.

Jaunajā 2014./2015. mācību gadā gaidām audzēkņus šādās izglītības programmās:

         Pamatizglītības programmā;

         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;

         Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;

         Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;

         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (neklātiene).

Skola piedāvā:

         dienesta viesnīcu (audzēkņiem bez maksas);

         brīvpusdienas līdz 6.klasei;

         stipendiju vidusskolēniem (pēc izstrādāta nolikuma);

         saprotošu un radošu skolotāju kolektīvu;

         iespēju piedalīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās;

         aktīvu dalību dažāda mēroga aktivitātēs un skolēnu saeimā;

         olimpiāžu, sporta sacensību un konkursu uzvarētāju apbalvošana Viesītes novada pašvaldībā.

Sīkāka informācija pa tālruni 65245214.

Dokumentu iesniegšana Viesītes vidusskolas kancelejā Vaļņu ielā 7.

 

2014.gada 13.jūnijā notika 9-to klašu izlaidums.

Laimīgu ceļu, mūsu devītie!

Mēs no sirds to vēlam, jo ceļā visādi var gadīties. Mēs dodam savu svētību līdzi, lai piepildītos cerības un ilgas. Mēs domās esam ar jums un sakām vislabākos ceļa vārdus – labie vārdi spēj sasildīt pasaules vējos, spēj izgaismot tumsu un arī pasargāt. Ceļš būs kā pati dzīve – gan aizrautīgi un taisni tieksies, gan piespiedīs līkumus mest. Ceļš pavērs nebijušus apvāršņus un allaž mainīgās ainavas, sagādās pārsteigumus un dāvās ceļa biedrus. Sākums jūsu gaitai ir skolas ceļš, kas jūs aizvedīs turp, kur esat nolēmuši nokļūt.

Tiem, kas mācīsies vidusskolā, novēlam motivāciju nopietnām mācībām. Tiem, kas aiziet apgūt profesiju, vēlam interesantas turpmākās mācības un ar lepnumu teikt: es mācījos Viesītes vidusskolā. Lai jums visiem turpmākajā ceļā aiz katra līkuma stāv veiksme!

Jūsu audzinātājas Maruta un Rita

(FOTOALBŪMS - paldies A.P.Kuzņecovai par fotogrāfijām!)

 

2014.gada 7.jūnijā 12-to klašu audzēkņi atvadās no skolas...

Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim: vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi. Tātad: durvis ir atvērtas, un Tu esi ceļā.

Katru dienu atkal no jauna sajust,

katru dienu atkal no jauna

ļaut uzliesmot sevī

visām gaismām vienlaicīgi,

visām krāsām vienlaicīgi

un visām debespusēm

atļaut vienlaicīgi ziedēt.

No visas sirds Jums vēlam paskatīties uz pasauli savādākām acīm, ieraudzīt ap sevi vairāk labo, novērtēt katru dienu un iespējas, ko tā piedāvā, un, protams, sasniegt katram to mērķi dzīvē, ko esat iecerējuši!

Audzinātājas Ausma un Ilze

 (FOTOALBŪMS)

 

 

Lasi vairāk par 2013./2014.mācību gada notikumiem!