Paziņojumi

 

2015./2016.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

 

2015./2016. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.

2015./2016. mācību gada
VPD grafiks

 

Novadu izglītības iestāžu 2015./2016.mācību gada darba plāns:

oktobris

septembris

 

2015./2016.m.g. skolas

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

oktobris

septembris

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - rīkojums (pdf datne);

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

2. oktobrī skolā aizraujoši tika aizvadīta Skolotāju diena. Paldies skolēniem par mīļiem apsveikumu vārdiem un ieguldīto darbu organizējot šīs dienas norisi.   FOTOALBŪMS

 

2.oktobrī Viesītes Kultūras pilī aizvadīts svinīgs sarīkojums veltīts Skolotāju dienai. Pasākumā tika sveikti Viesītes novada pedagogi darba jubilejās un godināti pensionētie pedagogi.   FOTOALBŪMS

Apsveicam:

- Andris Baldunčiks – 30 gadi;

- Iveta Daņiļeviča – 30 gadi;

- Andris Kivlenieks – 30 gadi;

- Ligita Liepiņa – 10 gadi.

 

Viesītes vidusskolā uzsāk divu starptautisku projektu īstenošanu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Words Unite Us” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7

Projekta mērķis ir, iesaistot izglītības personālu, attīstīt skolēnu interesi un izpratni par Eiropas valstu kultūru dažādību, uzlabot prasmes saskarsmē ar vienaudžiem no citām valstīm un kultūrām, uzlabot izpratni par vispārpieņemtām uzvedības normām dažādās situācijās, uzlabot skolēnu svešvalodu pielietošanas prasmes. Mērķa grupa – skolēni vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Projekta īstenošanas laiks 2015.gada 1.septembris līdz 2017.gada 31.augusts. Piešķirtais finansējums 27 715,00 EUR.

Projekta partneri izglītības iestādes: SCOALA GIMNAZIALA ION MARES VULCANA-BAI Rumānijā (projekta iesniedzējs), VIESĪTES SECONDARY SCHOOL Latvijā, School of European Education Grieķijā, Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 3 Polijā, CDG "Slance" Bulgārijā, CEIP ADELA SANTANA Spānijā, Vilniaus "Genio" pradine mokykla Lietuvā.

Plānotie projekta rezultāti: mājaslapa, logo, himna, vārdnīca par tradīcijā, ēdieniem, dejām, mūziku utt. visās partneru valodās, zīmējumi pastkarši izveidei, DVD ar videomateriālu, audiomateriāls ar valodu demonstrējumiem, prezentācijas, e-grāmata, projekta informatīvais stūrītis, angļu valodas klubs, kurā tiks veidoti stāsti par partnervalstu tradīcijām, vēsturi, kultūru utt.

Pirmā projekta sanāksme plānota oktobra pēdējā nedēļā Rumānijā. Projekta valoda – angļu.

...........................................................

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts inovācijām un labas prakses apmaiņai “RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ /

Partneri: LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Luksemburga, Viesītes vidusskola, Latvija, ADEFIS ONG para el Desarrollo, Formación e Integración Socio-Laboral y Cultural, Spānija, DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID, Spānija, Maria Regina College Mosta Boys Secondary, Malta, St Benedict College Secondary School, Malta, Institut Sainte MArie, Beļģija, Lycée Technique Ecole Privée Marie-Consolatrice, Luksemburga. Plānotais Viesītes vidusskolai nparedzētais finansējums 16475.00 EUR.

Projekta mērķis ir attīstīt iekļaujošu izglītību, samazināt riskus agrīnai skolas pamešanai, uzlabot pedagoģiskā personāla profesionālās komepetences. No Viesītes vidusskolas plānots dot iespēju mācīties sešiem skolotājiem. Projekta valoda ir angļu valoda, īstenošanas laiks divi gadi. Viena no starptautiskajām sanāksmēm tiks organizēta Viesītes vidusskolā 2016.gada maijā. Projekta uzsākšanas sanāksme notiks Luksemburgā 2015.gada oktobrī, tajā piedalīsies projekta koordinators un skolas direktors. Sanāksmē partneri sastādīs detalizētu plānu aktivitāšu īstenošanai, noteiks atbildības par rezultātu sasniegšanu, izvērtēs riskus un risinās ne tikai ar projekta ieviešanas menedžmentu saistītus jautājumus, bet arī strādās pie pedagoģiskā darba uzlabošanas jautājumiem.

Viesītes vidusskola var lepoties ar abu projektu uzsākšanu. Tā kā konkurence ir liela un finansējuma saņemšanas iespējas ir ierobežotas, tad ir jānovērtē iespējas, ko dod ar projektiem piesaistītais finansējums, kā arī projektu ieviešana ienesīs zināmu svaigumu skolas ikdienā. Cerams, ka pedagoģiskais personāls un skolēni ir atvērti jauniem izaicinājumiem, zināšanu apguvei, kā arī savai līdzdarbībai projekta rezultātu sasniegšanā.

Angļu valodas skolotāja Gunta Dimitrijeva

 

Ziediem un aktivitātēm piepildīts septembris

Ir jāmācās izmantot visu, ko mums dod gadalaiki – ar savu skaistumu, ritmu, pārsteigumiem un iespējām. Septembris vēl ir bagāts ar ziediem un citām dabas veltēm. Arī silts un tīkams dažādām aktivitātēm dabā.

       

Izmantojot krāsainos rudens ziedus, kurus vēl nav nokodusi salna, skolas pagalmā no 7. - 14.09. tika izveidotas ziedu kompozīcijas. Katra klase veica savu uzdevumu un liels prieks, ka piedalījās pilnīgi visas klases. Paldies!

       

9.09. skolā ciemojās pārstāvji no Award programmas. Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašizaugsmes programma Award aizsākusies Lielbritānijā. Mūsdienās programma Award darbojas 140 pasaules valstīs. Latvijā dzīvojošiem jauniešiem programma Award pieejama no 2006.gada un to īsteno Valsts izglītības satura centrs. Četras programmas Award pamatjomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un sevis izaicinājums – paredzētas daudzpusīgas attīstības nodrošināšanai. Lekcijas „Izaicini sevi!” tika organizētas skolēniem un skolotājiem.

10.09. skolā tika organizēta Eiropas sporta diena, kuras ietvaros startēja 3.-9.kl. un 12.klase. Programmā tika ieplānoti vingrojumu kompleksi (lekšana no vietas, apļa griešana, lēcieni ar lecamauklu u.c.) klasei un rudens kross. Savukārt, 10.-11.klases devās uz tikšanos ar dabas pētnieku un jaunās grāmatas „Nezināmā Latvija” autoru Gunti Eniņu Kultūras pilī.

11.09. Eiropas sporta diena notika 1.-2.klasēm, kurā arī mazie bērni varēja sportot no sirds un klases komandās.

16.09. 5.a,b.,11.klases piedalījās talkā atpūtas kompleksā „Pērlītē”. Savukārt 18.09. 7.a,b.,8.,un 10.kl. kopa skolas teritoriju un hokeja laukumu.

Skolā kā katru gadu septembrī un oktobrī norisinās adaptācijas dienas 1.,3.,5.,10.klasēm. Tās organizē skolas atbalsta personāls. Tiks organizētas arī drošības dienas pa klašu grupām.

Septembri norisinājās 11.skolēnu Saeimas vēlēšanas - 1.kārtā 11.09. tika izvirzīti kandidāti no 8.-11.klasēm. 2.kārtā 18.09. notika vēlēšanas, kurās piedalījās 5.-12.klases. Savukārt, 3.kārtā 15 ievēlētajiem jauniešiem bija tikšanās un intervija ar skolas un novada komisiju. Tika ievēlēta 11.skolēnu Saeima 12 jauniešu sastāvā.

Materiālu sagatavoja dir.v.audz.d.: S.Ratiņa 

IZM ministres Mārītes Seiles apsveikums 1.septembra svētkos.

Latvijas skolēni, studenti, pedagogi, vecāki! Sveicu visus Zinību dienā! Vairāk nekā 200 tūkstošiem Latvijas skolēnu novēlu aizrautīgu, pārsteigumiem un atklājumiem bagātu mācību gadu. Mācieties domāt, iedziļināties, apgūstiet gan formulas un likumus, gan mācieties skaidri pamatot savas izvēles un uzņemties atbildību par tām. Trenējiet gan savu prātu un garu, gan ķermeni! (Lasīt visu dokumentu.)

 

Zinību diena mūsu skolā - skaties fotoalbūmu!

 

Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē. Mēs bieži dzirdam un arī paši runājam par pārmaiņām, par esošām un vēl nepieciešamajām. Ir viegli aicināt uz pārmaiņām citus. Mēs dzirdam visapkārt, ka šai valstij ir jāmainās, deputātiem ir jāmainās, vecākiem ir jāmainās, ierēdņiem, protams  arī nepieciešamas pārmaiņas. Bet visgrūtāk ir mainīties pašam.

Es novēlu mums visiem uzdrīkstēšanos, apņēmību un spēku mainīt sevi!

KATRA DIENA, LAI IR KĀ AICINĀJUMS, IEDROŠINĀJUMS, PAŠATDEVE,

BET VIENĀ VĀRDĀ – MISIJA.

UZDRĪKSTĒŠANOS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

RADOŠU UN AKTĪVU

JAUNO 2015./2016. MĀCĪBU GADU!

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt, dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem, ar domām, ko labu paveiksim rīt.

 Dzīvojam, ne jau asaras skaitot un stundas rūgtuma dūmos, kas kūp,

bet tās sēklas un sēkliņas dvēselēs kaisot, kurām mīlestību izaudzēt rūp.

                                                                                            (K.Apškrūma)

Atgādinājums!

Dienasgrāmatas 2015./2016.m.g. nav jāiegādājas.

1.-7.klasēm būs vienotās skolas dienasgrāmatas.

8.-12.kl. turpinās izmantot e-klases dienasgrāmatas.

 

Viesītes vidusskola uzņem skolēnus 2015./2016.m.g.

1. Pamatizglītības programmā

   (kods: 21011111);

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

   (kodi: 31011011 – klātiene, 31011013 – neklātiene);

3. Speciālās pamatizglītības programmās

   (kodi: 21015611, 21015811).

4. Iesniedzamie dokumenti:

   - Vecāku iesniegums vai izglītojamā iesniegums, ja izglītojamais ir pilngadīgs. Iesniegumā norāda:

      >> izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

      >> izvēlēto izglītības programmu;

      >> ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

5. Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

      >> iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts

           citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

      >> bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no

           stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

      >> valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem

           speciālās izglītības programmā.

 

13.jūnijā Viesītes KP notika mūsu skolas 9-to klašu izlaiduma svinīgais pasākums. Šogad 9-to klasi pabeidza un saņēma apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu 31 skolēns. Lai veicas !

     

 

Ir apkopota  informācija par mūsu skolas audzēkņu dalību un gūtajiem rezultātiem plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, atklātajās un reģionālajās olimpiādēs, u.c. aktivitātēs 2014./2015.m.g. Rezultātu kopsavilkums.

 

30.maijā mūsu 12-tie atvadījās no skolas.  Šis pasākums notika Viesītes KP. Bildes var aplūkot šeit!

   

29.maijā arī mūsu skolā izskanēja zvans uz šī mācību gada pēdējo stundu. Priecīgas, saulainas un piedzīvojumiem bagātas vasaras brīvdienas! Bildes skaties šeit!

 

Ir apkopoti Viesītes vidusskolas skolēnu labākie mācību sasniegumi 2014./2015.mācību gada noslēgumā. Tie ir sagrupēti pa skolēnu vecuma grupām.

1. - 3. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

4. - 9. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

10. - 12. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele.

28.maijā Viesītes novada dome rīkoja novada labāko skolēnu un viņu skolotāju godināšanas pasākumu. Šogad tas notika Paula Stradiņa skolā.

  Skaties bildes šeit!

Zināmi erudīcijas konkursa "eXperiments" 2015 rezultāti!

Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 20. gadadienas uzvarētāji ir Viesītes vidusskolas komanda „GOLF BOYS” no Zemgales reģiona. Fināla spēlē televīzijā jaunieši sacentās fizikas zināšanās, risinot praktiskus uzdevumus – sverot bez svariem, izveidojot signalizāciju un pat nosēdinot kosmiskos lidaparātus. Jau vasarā ”eXperiments” uzvarētāji dosies godam nopelnītā ceļojumā uz Rodas salu Grieķijā. (Lasi visu rakstu!)

Skaties finālsacensību norises bildes!

   

 

Ir apkopoti 2014./2015. mācību gada laikā skolēnu sasniegtie rezultāti olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

Rezultātu kopsavilkuma tabula.

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele.

 

Lasi vairāk par 2014./2015.mācību gada notikumiem!