Paziņojumi

 

2015./2016.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

 

2015./2016. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.

 

Novadu izglītības iestāžu darba plāns:

2015./2016.mācību gadā

 

2015./2016.m.g.

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - rīkojums (pdf datne);

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);

 Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

IZM ministres Mārītes Seiles apsveikums 1.septembra svētkos.

Latvijas skolēni, studenti, pedagogi, vecāki! Sveicu visus Zinību dienā! Vairāk nekā 200 tūkstošiem Latvijas skolēnu novēlu aizrautīgu, pārsteigumiem un atklājumiem bagātu mācību gadu. Mācieties domāt, iedziļināties, apgūstiet gan formulas un likumus, gan mācieties skaidri pamatot savas izvēles un uzņemties atbildību par tām. Trenējiet gan savu prātu un garu, gan ķermeni! (Lasīt visu dokumentu.)

 

Zinību diena mūsu skolā - skaties fotoalbūmu!

 

Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē. Mēs bieži dzirdam un arī paši runājam par pārmaiņām, par esošām un vēl nepieciešamajām. Ir viegli aicināt uz pārmaiņām citus. Mēs dzirdam visapkārt, ka šai valstij ir jāmainās, deputātiem ir jāmainās, vecākiem ir jāmainās, ierēdņiem, protams  arī nepieciešamas pārmaiņas. Bet visgrūtāk ir mainīties pašam.

Es novēlu mums visiem uzdrīkstēšanos, apņēmību un spēku mainīt sevi!

KATRA DIENA, LAI IR KĀ AICINĀJUMS, IEDROŠINĀJUMS, PAŠATDEVE,

BET VIENĀ VĀRDĀ – MISIJA.

UZDRĪKSTĒŠANOS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

RADOŠU UN AKTĪVU

JAUNO 2015./2016. MĀCĪBU GADU!

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt, dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem, ar domām, ko labu paveiksim rīt.

 Dzīvojam, ne jau asaras skaitot un stundas rūgtuma dūmos, kas kūp,

bet tās sēklas un sēkliņas dvēselēs kaisot, kurām mīlestību izaudzēt rūp.

                                                                                            (K.Apškrūma)

Atgādinājums!

Dienasgrāmatas 2015./2016.m.g. nav jāiegādājas.

1.-7.klasēm būs vienotās skolas dienasgrāmatas.

8.-12.kl. turpinās izmantot e-klases dienasgrāmatas.

 

Viesītes vidusskola uzņem skolēnus 2015./2016.m.g.

1. Pamatizglītības programmā

   (kods: 21011111);

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

   (kodi: 31011011 – klātiene, 31011013 – neklātiene);

3. Speciālās pamatizglītības programmās

   (kodi: 21015611, 21015811).

4. Iesniedzamie dokumenti:

   - Vecāku iesniegums vai izglītojamā iesniegums, ja izglītojamais ir pilngadīgs. Iesniegumā norāda:

      >> izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

      >> izvēlēto izglītības programmu;

      >> ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

5. Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

      >> iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts

           citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

      >> bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no

           stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

      >> valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem

           speciālās izglītības programmā.

 

13.jūnijā Viesītes KP notika mūsu skolas 9-to klašu izlaiduma svinīgais pasākums. Šogad 9-to klasi pabeidza un saņēma apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu 31 skolēns. Lai veicas !

     

 

Ir apkopota  informācija par mūsu skolas audzēkņu dalību un gūtajiem rezultātiem plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, atklātajās un reģionālajās olimpiādēs, u.c. aktivitātēs 2014./2015.m.g. Rezultātu kopsavilkums.

 

30.maijā mūsu 12-tie atvadījās no skolas.  Šis pasākums notika Viesītes KP. Bildes var aplūkot šeit!

   

29.maijā arī mūsu skolā izskanēja zvans uz šī mācību gada pēdējo stundu. Priecīgas, saulainas un piedzīvojumiem bagātas vasaras brīvdienas! Bildes skaties šeit!

 

Ir apkopoti Viesītes vidusskolas skolēnu labākie mācību sasniegumi 2014./2015.mācību gada noslēgumā. Tie ir sagrupēti pa skolēnu vecuma grupām.

1. - 3. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

4. - 9. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

10. - 12. klašu skolēnu labākie mācību sasniegumi

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele.

28.maijā Viesītes novada dome rīkoja novada labāko skolēnu un viņu skolotāju godināšanas pasākumu. Šogad tas notika Paula Stradiņa skolā.

  Skaties bildes šeit!

Zināmi erudīcijas konkursa "eXperiments" 2015 rezultāti!

Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 20. gadadienas uzvarētāji ir Viesītes vidusskolas komanda „GOLF BOYS” no Zemgales reģiona. Fināla spēlē televīzijā jaunieši sacentās fizikas zināšanās, risinot praktiskus uzdevumus – sverot bez svariem, izveidojot signalizāciju un pat nosēdinot kosmiskos lidaparātus. Jau vasarā ”eXperiments” uzvarētāji dosies godam nopelnītā ceļojumā uz Rodas salu Grieķijā. (Lasi visu rakstu!)

Skaties finālsacensību norises bildes!

   

 

Ir apkopoti 2014./2015. mācību gada laikā skolēnu sasniegtie rezultāti olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

Rezultātu kopsavilkuma tabula.

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele.

 

Lasi vairāk par 2014./2015.mācību gada notikumiem!