Par skolu

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Par skolu"

ATRIBŪTI

Skolas logo zīme.

To izveidoja skolas absolvente Zanda Zībiņa (Kasinska)

 

Skolas žetons.

Skolas himna.

 

Vārdu autori -

12.klases audzēkni (1998./99.)

Mūzikas autors -

12.klases audzēkne Iveta Čikute

 

Jau koku lapas zemi klāj

Un vasara ar roku māj.

Mūs priekšā gaida skolas laiks,

Un visiem sejā redzams smaids.

Un tā tas bija ir un būs,

Ka tikai skola vienos mūs,

Kur visi - lieli, mazi -

Kopā būsim mēs.

Šeit paiet dienas, mēneši

Un gadi ātri projām skrien.

Mūs skolas tālāk dzīvē sauc,

Bet mūsu sirdis paliek šeit.

Un tā tas bija ir un būs,

Ka tikai skola vienos mūs,

Kur visi - lieli, mazi -

Kopā būsim mēs.

Te skaistas atmiņas mums mīt,

Kas sirdis vienmēr sasildīs.

Un skolotāji draugi kļūst,

Kā arī viņi draugus gūst.

Un tā tas bija ir un būs,

Ka tikai skola vienos mūs,

Kur visi - lieli, mazi -

Kopā būsim mēs.

NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS

ar Viesītes novada pašvaldības domes

2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.17

protokols Nr.8

Nolikuma teksts - PDF dokumentā.

Iekšējās kārtības noteikumi (2019.g. 25. 03.) - PDF dokuments.

Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos (2020.g. 24.08.) - PDF dokuments.

Uz sākumu

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

 
REALIZĒJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 

Pamatskolas izglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences Nr. V-1452

Licences izdošanas datums - 04.02.2010.

dokuments

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011011

Licences Nr. V-1453

Licences izdošanas datums - 04.02.2010.

dokuments

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences Nr. V-2510

Licences izdošanas datums - 13.07.2010.

dokuments

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences Nr. V-2511

Licences izdošanas datums - 13.07.2010.

dokuments

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011013

Licences Nr. V-5492

Licences izdošanas datums - 05.09.2012.

dokuments

Uz sākumu

Skolas vadība

direktors - Andris Baldunčiks, andris@viesite.edu.lv

vietniece mācību darbā - Aija Vanaģele, aijavanagele@inbox.lv 

vietniece audzināšanas darbā - Sarmīte Milakne, sarma3@inbox.lv

vietnieks informātikā - Roberts Orups, roberts.orups@viesite.edu.lv  


Skolas padome

Vecāki:

1. Vilnis Zaļakmens

2. Inga Kāršeniece

3. Jolanta Stumbiņa

4. Sanita Bantauska

5. Ingrīda Zariņa Roze

6. Kristīne Revizore

7. Jurgita Griškena

Skolotāji:

1. Iveta Dābola

2. Vita Safanova

3. Nellija Ribicka

Skolēni:

1. Egīls Skrūzmanis

2. Andris Līcis


Skolas atbalsta personāls

saimniecības pārzinis - Aivars Kastainis

sekretāre lietvede - Inta Grieķere

izglītības psihologs - Jautrīte Grunte

sociālais pedagogs - Vita Safanova

logopēds - Sandra Skrupska

bibliotekāre - Gunta Plēsuma

medicīnas māsa - Ira Kerubīna

Uz sākumu

"Aktīvie" skolotāji

Roberts Orups - informātika, datorika roberts.orups@viesite.edu.lv

Daina Vanaga - sākumskolas skolotāja

Aija Bērziņa - sākumskolas skolotāja

Nellija Ribicka - sākumskolas skolotāja

Elita Kalnieša - sākumskolas skolotāja

Baiba Masuleviča - sākumskolas skolotāja

Iluta Bantauska - sākumskolas skolotāja

Sarmīte Milakne - sākumskolas skolotāja

Iveta Dābola - krievu valoda

Rita Sirmoviča - latviešu valoda

Sarmīte Stumbiņa - ģeogrāfija, civilzinības, sociālās zinības

Līga Blumbeka - fizikas skolotāja

Ilze Martuženoka - matemātika

Malda Lejiņa - latviešu valoda

Sanita Berģe - bioloģija, veselības mācība, ķīmija

Vineta Tutāne - angļu valoda

Iveta Daņiļeviča - latviešu valoda

Zina Pomjalova - mūzika

Maija Lasmane - vācu valoda

Jānis Kudiņš - sports

Ausma Brūvere - matemātika

Mārīte Kivleniece - bioloģija, angļu valoda

Maija Gabuža - vēsture, politika un tiesības

Maruta Zariņa - mūzika

Jānis Skutelis - ekonomikas pamati, biznesa ekonomikas pamati

Aija Prokofjeva - sākumskolas skolotāja, sports, matemātika

Guntars Grieķeris - mājturība un tehnoloģijas

Ligita Liepiņa - mājturība un tehnoloģijas

 

Uz sākumu

Skolotāji - audzinātāji

Zigrīda Celmiņa - 1949., 1953.

Roberts Vilnis - 1950.

Elza Reinholde - 1951., 1955., 1958., 1965., 1971.

Natālija Dambe - 1952.

Valentīna Nozdrina - 1954., 1957.

 

Arkādijs Kasinskis - 1956., 1961., 1968., 1976.

Kārlis Purens - 1958., 1960.

Ģertrūde Godiņa - 1959., 1963., 1971., 1980.

Mirdza Linīte - 1959., 1966., 1973.

Rasma Popele - 1960., 1976.

 

Olga Koleda/Klodāne - 1961., 1975.

Kārlis Lapiņš - 1962.

Inta Kūma/Kasinska - 1962., 1969.

Ruta Treija/Mitre - 1964., 1972.

Inta Burjote - 1966., 1970., 1978., 1985.

 

Janīna Kivleniece - 1969., 2001.

Alimpiada Šekiļevska - 1972., 1974., 1977., 1980., 1990.

Baiba Kazakeviča - 1973.

Dzidra Zandersone - 1974., 1981.

Selga Bruņeniece - 1975., 1983., 1992.

 

Sarmīte Birste - 1977., 1981., 2007.

Rita Kivleniece - 1978., 1986., 2005.

Mārīte Rulle - 1979., 1995.

Roberts Orups - 1979.

Rūdolfs Stiprais - 1982.

 

Ruta Aukšpole - 1984., 1993., 2002.

Jeļena Jakovļeva - 1987., 1996.

Zina Pomjalova - 1988., 1997., 2006., 2016.

Maija Lasmane - 1989., 1998., 2006., 2014.

Sarmīte Stumbiņa - 1991., 2000., 2009., 2010.

 

Irēna Žinko - 1994.,  2003.

Mārīte Kivleniece - 1998., 1999., 2003., 2012.

Ausma Brūvere - 2004., 2014.

Jānis Kudiņš - 2005.

Iveta Daņiļeviča - 2007., 2011.

Valentīna Korsiete - 2013.

Vineta Tutāne - 2008.

Sanita Berģe - 2008.

Ilze Laizāne/Martuženoka - 2009., 2014.

Maija Gabuža -2012.

Līga Blumbeka - 2015.

Maruta Zariņa - 2017.

Sarmīte Ratiņa - 2018.

Uz sākumu

Pateicība skolotājiem par skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu.

Akantjevs Aldis, Audriņa Biruta, Alksnīte Rudīte, Ābolniece Ligita

Bagātā Dzidra, Bandere Valentīna, Bagātā Alma, Bišofs Arvīds, Briede Gunta

Cimmermane Eifrosinija, Caune Inta

Daujate Ruta, Daugerte Genovefa, Dzene Aija

Eiduka Emīlija, Eiduka Inna, Erdlāne Lidija

Gregore Gunta, Grunte Modris

Haitovs Izaks, Hista Irēna

Jančevska Irēna, Jākabsone Mirdza, Jegorova Tatjana, Juruša Alma

Kalvīte Velta, Kamišova Dace, Kārkliņš Gunārs, Kudle Anna, Kāpostiņš Edvards,

Kārkliņa Natālija, Krakupe Anna, Krivko Ilvija

Lejiņa Zilvija, Leimane Zenta

Malcenieks Gundars, Murāne Olga, Margeviča Anna, Misiņa Daina

Orupa Dzidra, Ošāne Iveta, Osis Jānis

Paegļkalne Aina, Paegļkalne Kornēlija, Pegļkalne Ilze, Palčevska Valija, Piļka Gunārs,

Popelis Kārlis

Rancāne Zenta, Rēders Dzintars, Rinkeviča Rudīte, Rozalinskis Imants, Rudzītis Vitolds

Salmiņa Mudīte, Sparāns Vladislavs, Spārniņš Voldemārs, Spārniņa Velta, Spārniņš Gaitis, Stāmere Ina, Strupulis Jānis, Stiprā Zole, Stūrīte Ieviņa

Upmale Ausma, Upmalis Voldemārs, Urža Guna, Ūdre Anita

Vanaga Zeltīte, Vāverīte Velga, Visnoliņš Kārlis, Vītola Antra, Vītola Astrīda, Vītoliņa Antra

Zeile Antons, Zībiņa Zanda

Žinko Biruta

 

 

  Uz sākumu

VĒSTURE

Mūsu skola dzimusi un augusi reizē ar kluso pilsētiņu Viesīti, reizē ar Latvijas valsti. Skolas vēsturē kā mazā spogulī visas Latvijas likteņgaitas un Viesītes izveidošanās no Eķengrāves miesta par otro pilsētu Jēkabpils rajonā.

Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam

Un brīnuma gaidas - tās man no tevis...

Es pateicos ļoti, pilsēta mazā,

Ka tu man ilgas un nemieru devi. 

/A.Brodele./

 • 1923. gada 20. februāris – Eķengrāves “Ratniekos” atver Eķengrāves miesta pamatskolu ar 1. un 2. klasi.

 • 1923. gada rudenī skolu pārceļ uz Biržu ielu 12, Roberta Dumpnieka namu, kur atver 3. un 4. klasi.

 • 1923. gada 18. novembrī Eķengrāves miesta valde nodibina skolas ēkas celšanas fondu.

 • 1925. gads – Viesītes 1. pakāpes pamatskola izveidojas Paula Stradiņa kungam piederošajā mājā “Beitānos”, tagad tā ir Raiņa iela 55.

 • 1929. gada oktobrī tiek uzsākta Viesītes pilsētas pamatskolas ēkas (tagad vidusskolas) jaunbūve. Pamatakmens ielikšanā piedalījās arī prof. P.Stradiņš, kurš turpmākos gados vienmēr ir palīdzējis skolai.

 • 1933. gada rudenī mācības sākas jaunajā pamatskolas ēkā.

 • 1939. gadā skolā atver 5. klasi.

 • 1940. gads – skola sāk darbu kā Viesītes pilsētas 6-klasīgā pamatskola.

 • 1944. gada rudens. Viesītei pāri aizgājis karš. Skolā tiek atvērta 7. klase, sākas mācības Viesītes pilsētas nepilnajā vidusskolā.

 • 1945. gadā 7. klasi beigušos sadala 8. un 9. klasē.

 • 1949. gadā Viesītes vidusskola svinēja savu 1. izlaidumu. 12. klasi beidza pirmie 17 absolventi:

 • Jānis Abiļevičs

 • Edīte Babre

 • Zilvija Beire

 • Biruta Blaua

 • Velta Elksnīte

 • Imants Kamarovskis

 • Jānis Kučpints

 • Ārija Strika

 • Velta Feldmane (eksterns)

 • Zenta Arāja

 • Ilga Bakarte

 • Biruta Beļūne

 • Rita Dišlere

 • Rasma Jansone

 • Bruno Kimaskis

 • Irēna Ponteviča

 • Imants Upīts

 

Uz sākumu

Pēckara gados skolēnu skaits pakāpeniski palielinājās, un drīz vien 1939. gadā uzceltajā skolas ēkā telpu bija par maz. Līdz vidusskolas piebūves uzcelšanai un vēl laiku pēc tam mācības notika Dzērvītim piederošajā mājā Pionieru ielā (tagad Vaļņu ielā 2), kā arī Brīvības ielā 23, ko sauca par “melno” skoliņu tās izskata dēļ.

Pateicoties skolas direktora V. Poliektova neatlaidībai un prof. Paula Stradiņa, kā arī Augstākās Padomes deputātu palīdzībai, 1961. gadā uzsāka skolas piebūves celtniecību. To pabeidza 1962. gadā.

Ceļi kūp un vijas,

Savijas un gaist -

Tā no gadu dzijas

Rodas audums skaists.

Ceļi tālē stiepjas,

Nolīkst jasmīns balts,

Dzimtās skolas liepas,

Dzīves ceļā šalc.

                                   /I.Lasmanis./

DIREKTORI

 

Vilis (Vilhelms) Krēlis

1923.g. - 1941.g.

 

 

 

Teodors Blaus

1941.g. - 1947.g.

 

 

 

 

Jāzeps Lunis

1947.g. - 1948.g.

 

 

Vladimirs Poliektovs

1948.g. - 1972.g.

 

   
Anna Lapiņa  (direktora v.i.)

1972./1973.m.g.

   
Jānis Kivlenieks

1973.g. - 1987.g.

 

   
Andris Baldunčiks

no 1987.gada.

 

Uz sākumu

VIESĪTES VIDUSSKOLAS MUZEJS

1993.gada 19.februārī, atzīmējot 70 gadus Viesītes pilsētas skolai, atklājām skolas muzeju. Daudzu gadu krātās ziņas un fotogrāfijas atradušas kopēju mājvietu. Savos darba gados materiālus vācis un skolas vēsturi pētījis mākslas zinātnieks skolotājs A.Kasinskis, kā arī vēstures skolotāja R.Daujate. Skolas muzejs nav iedomājams bez fotogrāfijām. Lielas daļas to autori ir Z.Rancāne un R.Orups. Muzeju iekārtoja un vada skolotāja I.Svilāne.

Šodienā iejūkot, mēs nedrīkstam aizmirst par skolas gara gaismu, kas atmirdz no pagātnes tālumiem. Katrs aizgājušais mirklis jau kļuvis par vēsturi. 

Muzejs ir tikšanās vieta atmiņām un pārdomām par laiku un dzīvi. Cerams, ka katram tās var palīdzēt kā apziņa par stabiliem pamatiem, ražīgiem aizvadītajiem gadiem, satiktiem gaišiem cilvēkiem un mūžīgām vērtībām.

Ieskats skolas muzeja ekspozīcijā.

Muzejā vadītāja Ilma Svilāne sarunājas ar "Lauku avīze" darbiniekiem.

Skolas direktors Andris Baldunčiks un angļu valodas skolotāja Ruta Aukšpole iepazīstina ar skolas muzeja ekspozīciju viesi no Dānijas.

Uz sākumu

SKOLAS ĒKAS LAIKA GAITĀ

Pamatskola Eķengrāves "Ratniekos".

P.Stradiņa māja "Saulgozes". 

Tagad Raiņa iela - 55, Viesīte.

"Melnā" skoliņa Viesītē, Skolas ielā 2.

Jaunās pamatskolas pamatakmens likšana, piedaloties P.Stradiņam.

Viesītes vidusskolas skolotāji 1946.gadā.

Skolotājs K.Popelis sagatavo vēstījumu nākamajām paaudzēm, ko iemūrēs skolas piebūves pamatos. 1961.g.

Skolas ēka 2002.gadā.
   
   
   

Uz sākumu